Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Castigi cu Rombiz - 25 ani - Rombiz

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Castigi cu Rombiz” editia I

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei "25 ani” (denumita in continuare "Campania"), este S.C. ROMBIZ IMPEX SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), societate romana, cu sediul in Bucuresti, str. Sutasului nr. 20A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J40/12525/1991, CUI: RO1595012, telefon: 0729999999.

2. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
Campania se desfasoara in perioada 15 februarie 2016, ora 00:00:00 - 29 februarie 2016, ora 23:59:59, pe site-ul web www.rombiz.ro, in limita stocului disponibil, pe intreg teritoriul Romaniei.

4. CONDITII CU PRIVIRE LA DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
4.1 La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice. La aceasta Campanie nu pot participa clientii incadrati ca fiind de tip Corporate, precum si clientii de tip Reseller si nici angajatii acestor clienti.
4.2 Varsta minima pentru participarea la aceasta campanie este de 18 ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, respectiv 15 februarie 2016.
4.3 Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa aibe sediul social pe teritoriul Romaniei.
4.4 Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.
4.5 La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau rudele acestora.

5. MECANISMUL DE DERULARE AL CAMPANIEI
5.1 Poate participa la Campanie, orice persoana interesata, care indeplineste conditiile prezentului regulament si plaseaza o comanda pe orice produs, de minim 300 lei (TVA inclus), in perioada Campaniei, pe www.rombiz.ro.
5.2 Pentru fiecare comanda plasata a carei suma este multiplu de 300 lei (TVA inclus), clientii vor primi o sansa la tragerea la sorti, in limita a maxim 5 (cinci) sanse per client.
5.3 In cazul in care un client plaseaza doua, sau mai multe comenzi care separat nu depasesc suma de 300 lei (TVA inclus), dar cumulat depasesc aceasta suma, nu va fi inscris in concurs deoarece nu intruneste conditiile punctului 5.1.
5.4 Nu participa la Campanie comenzile inregistrate si anulate, intrucat conditia de participare la Campanie consta in achizitia respectivelor produse participante.
5.5 Castigatorii premiilor Campaniei nu pot returna produsul/produsele in baza serviciului „14 zile drept de retur”.

6. PREMIILE CAMPANIEI
6.1 Premiile Campaniei constau in:
1 x Frigider Arctic AND296+, Volum util 278 l, Congelator cu 2 compartimente, Alb, in valoare de 1089.99 lei (TVA inclus)
1 x Aspirator Whirlpool WVCC 1B200, 800 W, 1.4 l, HEPA 10, Gri, in valoare de 439.99 lei (TVA inclus)
1 x Cuptor cu microunde Gorenje MO20DWII, 20l, 700W, in valoare de 329.99 lei (TVA inclus)
1 x Aspirator Zanussi ZAN1825EL, 1.5 l, Tub telescopic metalic, 1300 W, Filtru HEPA, Violet, in valoare de 294.99 lei (TVA inclus)
1 x Aspirator Hoover Capture CP71 CP31011, 700W, 2.3 l, in valoare de 259.99 lei (TVA inclus)
1 x Aspirator Albatros Cyclone Eco, 1000 W, fara sac, 300 W absorbtie, rosu, in valoare de 219.99 lei (TVA inclus)
1 x Tigaie WOK Heinner HR-NL-BF6030, 30 cm, Aluminiu forjat, Maner Inox, in valoare de 177.99 lei (TVA inclus)

6.2 Valoarea mentionata la punctul anterior, reprezinta valoarea neta a premiilor, pe care le vor primi castigatorii, dupa retinerea din valoarile brute a impozitelor si taxelor stabilite conform legii.

7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA, REVENDICAREA SI RIDICAREA PREMIILOR
7.1 Castigatorii vor fi desemnati in termen de 7 (sapte) zile de la incheierea Campaniei, prin tragere la sorti. Vor fi extrase 7 (sapte) ID-uri de comanda care vor fi desemnate castigatoare si 5 (cinci) ID-uri de comanda care vor fi desemnate rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.
7.2 Intra in tragerea la sorti toti participantii care intrunesc conditiile de participare conform prezentului regulament.
7.3 Castigatorii sunt extrasi in functie de ID-ul de comanda, folosind serviciul tragerilasorti.ro. Fiecare comanda participanta la Campanie dispune de un numar unic; fiecare numar intra in extragerea pentru acordarea premiilor Campaniei aferente datei comenzii respective. Numarul de comanda este un numar natural.
7.4 Participa la extragere doar numerele comenzilor ce respecta conditiile din cadrul prezentului regulament.
7.5 Un client poate participa la Campanie cu mai multe comenzi daca acestea respecta conditiile prezentului regulament.
7.6 Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon castigatorii, folosind datele de contact furnizate de catre acestia in cadrul comenzii cu care a participat la Campanie, in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati, in termen de 3 (trei) zile, sau daca refuza premiile, se va desemna alt castigator dintre cele 5 (cinci) rezerve extrase, in ordinea in care acestea au fost extrase.
7.7 Participantii extrasi ca fiind Castigatori trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului (scan/fax sau format fizic) in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare din momentul contactarii acestora de catre Organizator, un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:
a) in cazul persoanelor fizice: carte/buletin de identitate sau pasaport;
b) in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al persoanei juridice si cartea/buletinul de identitate sau pasaportul persoanei care reprezinta legal societatea.
7.8 Castigatorii, dupa validare, vor intra in posesia premiilor in maxim 30 de zile.
7.9 Participantii la Campanie, care in perioada dintre data emiterii facturii aferente comenzii cu care participa in Campanie si data de validare a Castigatorilor au returnat produsul/produsele din respectiva comanda, nu vor fi validati.

8. ALTERNATIVE ALE PREMIULUI
8.1 Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiilor.

9. TAXE SI IMPOZITE
9.1 Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorilor.

10. LITIGII
10.1 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru prin intermediul web site-ului www.rombiz.ro.

11. INCETAREA CAMPANIEI
11.1 Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea Campaniei, Organizatorul putand, in acest ultim caz, sa decida prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei.

12. DATE CU CARACTER PERSONAL
12.1 Completarea datelor personale de catre castigatori in procesul verbal de predare primire a premiului reprezinta acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator.
In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, str. Tamas nr.20, Buftea Judetul Ilfov, acesta se obliga:
a) sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;
b) sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
c) sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

13. CONTESTATII
13.1 Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

14. CLAUZE FINALE
14.1 Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant la sediul Organizatorului. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat. Premiul neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a il folosi in oricare dintre campaniile urmatoare. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, urmand ca aceste modificari sa fie facute publice prin intermediul web site-ului www.rombiz.ro. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului regulament oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.

 

Organizator Campanie: SC ROMBIZ IMPEX SRL

Ultima actualizare: 16.02.2016