Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Samus 6 ani Garantie - Rombiz

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale
„Samus - 6(3+3) ani garantie Aparate Frigorifice+Aragazuri"
01 Iunie – 31 Decembrie 2019

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei promotionale „Samus - 6(3+3) ani garantie Aparate Frigorifice+Aragazuri" (denumita in continuare “Campania” sau “Campania promotionala”) este S.C. SMART ELECTRO-DISTRIBUTION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-FAUR, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7372/2006, Cod Unic de Inregistrare RO18643548, cont RO54 BTRL 0450 1202 D309 15XX deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin dna. Valentina-Cristina Dumitra in calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator.
Campania promotionala se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. S.C. SMART ELECTRO-DISTRIBUTION S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeati maniera in care a fost realizata si informarea initiala.

2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se va desfasura in perioada 01 Iunie 2019 – 31 Decembrie 2019.
Campania promotionala este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei, in magazinele care comercializeaza produsele electrocasnice Samus precizate la capitolul 4 din prezentul Regulament si pe website-ul www.samus.ro.
Campania promotionala este deschisa tuturor utilizatorilor (clientilor finali) persoane fizice, cu varsta peste 18 ani implinita pana la data de 01 Iunie 2019, cu domiciliul stabil in Romania.
Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si fara constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.
O persoana fizica poate achizitiona unul sau mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari. 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania promotionala este deschisa tuturor utilizatorilor (clientilor finali) persoane fizice, cu varsta peste 18 ani implinita pana la data de 01 Iunie 2019, cu domiciliul stabil in Romania sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei.
Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si fara constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.
O persoana fizica sau o persoana juridica poate achizitiona unul sau mai multe produse participante la promotie, fara limita de numar de produse si de participari.
La prezenta Campanie NU au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul / sotia) acestora. Acordarea garantiei extinse se face numai pentru produsele participante la promotie (prezentate la capitolul 4) achiziționate in perioada 01 Iunie 2019 – 31 Decembrie 2019.
Inregistrarea si revendicarea garantiei extinse se pot face pe site-ul www.samus.ro sau la numarul de telefon 0730031316, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei produselor, inscrisa pe factura.
Orice revendicare a garantiei extinse care nu se incadreaza concomitent in aceste conditii nu va fi luata in considerare de catre organizator.

4. PRODUSE PARTICIPANTE
In aceasta campanie promotionala sunt eligibile sa faca parte toate produsele SAMUS achizitionate in perioada si conditiile promotiei de fata din urmatoarele categorii:
•     APARATE FRIGORIFICE (cu exceptia frigiderelor-minibar SW si a vitrinelor frigorifice);
     •     Frigidere Side-by-Side
     •     Combine frigorifice
     •     Frigidere cu o usa
     •     Frigidere cu doua usi
     •     Congelatoare
     •     Lazi frigorifice
•     ARAGAZURI;
•     PLITE SI CUPTOARE INCORPORABILE.

5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pentru a participa la aceasta Campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze in perioada 01 Iunie 2019 – 31 Decembrie 2019 produsele mentionate la capitolul 4 al prezentului Regulament si apoi sa inscrie datele personale si ale produsului achizitionat pe formularul online aflat la adresa www.samus.ro/Extragarantie.
Pentru evitarea oricarui dubiu, extragaranția de 3 (trei) ani se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic sub marca Samus, prin trimiterea unui cod unic de inregistrare, cod ce trebuie trecut obligatoriu de cumparator pe certificatul de garantie standard primit in momentul achiziționarii produsului.
Transmiterea “Codului unic de inregistrare” se va efectua de catre Organizator, in format electronic (la adresa de email, pentru cei care se inregistreaza online) sau telefonic (pentru cei care se inregistreaza telefonic) conform informațiilor furnizate prin mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului. In cazul inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu unul nou sau cu unul asemanator (daca acesta nu exista pe stoc), ca urmare a faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproporționata, extragarantia de 3 (trei) ani (sau diferenta de extragarantie ramasa) se va acorda si produsului cu care a fost inlocuit.
Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).
In cazul neinregistrarii produsului in termenul mai sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de extragarantia de 3 (trei) ani, insa va ramane valabila garantia de 3 (trei) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.
In cazul in care nu au posibilitatea sa completeze formularul online, cumparatorii pot suna la numarul de telefon 0730031316 pentru inregistrare.
Dupa inscrierea datelor personale si a celor referitoare la achizitie, participantii vor primi un numar unic de inregistare care reprezinta confirmarea extinderii garantiei de la 3 la 6 ani calculata de la data achizitiei.
Participantul la promotie are obligatia sa noteze numarul unic de inregistrare pe certificatul standard de garantie. Nerespectarea acestei prevederi conduce la pierderea extragarantiei.

6. RESPONSABILITATE
Organizatorul campaniei va acorda garantia extinsa in conformitate cu prevederile prezentului regulament si in conditiile generale de garantie descrise in certificatul de garantie legala de 3 ani, primit de cumparator impreuna cu factura produsului. Prevederile regulamentului si conditiile generale de garantie trebuiesc respectate de cumparator integral pentru a beneficia de garantia extinsa pe intreaga perioada de 6 ani.
Prin transmiterea datelor personale si de achizitie telefonic sau online, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul nu este responsabil pentru inregistrarea defectoasa sau pentru neindeplinirea integrala de catre cumparator a conditiilor de participare in promotie.

7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR PERSOANE FIZICE
Organizatorul se angajeaza sa indeplineasca toate conditiile stabilite de lege, aplicabile prezentei Campanii promotionale, pentru protectia drepturilor participantilor personae fizice.
Prin furnizarea datelor cu caracter personal, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord cu inregistrarea acestora in baza de date a societatii SC SMART ELECTRODISTRIBUTION S.R.L. in vederea participarii la Campanie.
Participantul(a) nu este obligat(a) sa furnizeze datele, insa refuzul acestuia(acesteia) determina imposibilitatea participarii sale la aceasta promotie.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date(art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
Totodata, incepand cu data de 25.05.2018 a intrat in vigoare si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE.
Va prelucram datele cu caracter personal, avand in vedere faptul ca sunteti reprezentant legal, imputernicit sau persoana de contact in cadrul colaborarii cu firma dumneavoastra, in urmatoarele scopuri:
- Executarea contractului incheiat cu entitatea juridica pe care o reprezentati
- Conformarea cu normele si reglementarile legale in vigoare
- Cooperarea cu autoritatile competente in vederea aplicarii legii
- Cooperarea cu autoritatile publice
- Furnizarea produselor si incheierea contractelor de vanzare-cumparare
- Prevenirea si detectarea infractiunilor, precum si investigarea acestora
- Analiza si gestionarea riscurilor comerciale
- Pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale si legale
- Gestionarea si pregatirea rapoartelor noastre interne
- Solicitarea unor feedback-uri sau participarea in cadrul unor sondaje care sa ne ajute in pregatirea viitoarelor produse sau imbunatatirea celor actuale
- Efectuarea de analize si cercetari de piata care sa ne ajute in procesul de alegere a produselor, sa intelegem comportamentul clientilor, preferintele acestora si tendinsele pietei si sa dezvoltam calitatea produselor noastre.
CAND COMUNICAM DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE TERTILOR
Pentru ca toate activitatile enumerate mai sus sa poata fi desfasurate in cele mai bune conditii, putem comunica datele dumneavoastra personale catre terti, cum ar fi:
- Alte parti cu care avem incheiate contracte si bancile acestora, atunci cand este vorba despre efectuarea oricarui transfer de fonduri
- Furnizorii pe care ii avem contractati pentru serviciile operationale, firmele de curierat, telecomunicatii, IT, plati, prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor, servicii de investigatie aferente asistentei pentru clienti
- Oricaror parteneri de afaceri, cu scopul de a facilita tranzactiile cu active comerciale
- Autoritati publice, organe profesionale, autoritati de reglementare pentru a ne conforma cu reglementarile in vigoare Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara Spatiului Economic European decat atunci cand derulararea contractului depinde de acest lucru, insa se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. In aceste situatii se vor aplica masurile de protectie necesare, iar dumneavoastra veti fi notificat atunci cand este cazul.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altceva, aveti urmaroarele drepturi:
- Dreptul de acces la date
- Dreptul de a fi informat cu privire la faptul ca prelucram datele dumneavoastra si dreptul de a fi informat despre modul de prelucrare al acestora
- Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, in cazul in care acestea sunt incomplete sau inexacte
- Dreptul la restrictionarea datelor
- Dreptul la portabilitatea datelor, atunci cand doriti sa le transmiteti unui alt operator
- Dreptul de a obiecta
- Dreptul de a nu fi supus unei decizii indiviuale automatizate
- Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
- Dreptul de a va opune prelucrarii
Pentru a va exercita drepturile de mai sus, cu exceptia adresarii directe catre ANSPDCP, puteti trimite o solicitare scrisa, astfel:
- In format fizic, la adresa Bd. Basarabia nr 256, Sector 3, Bucuresti
- Online, printr-un email la adresa [email protected]
Nu prelucram automat datele dumneavoastra cu caracter personal.
PERIOADA DE PASTRARE
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat este nevoie pentru a ne conforma cu obligatiile legale specificice domeniului nostrum de activitate, cu termenele de prescriptie aplicabile sau obligatiile de arhivare impuse.
Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa SC Smart Electro-Distribution SRL, bvd. Basarabia, nr. 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucuresti. O data pe an, in mod gratuit, Organizatorul(SC Smart Electro-Distribution SRL) va confirma ca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator(Organizator) la cerere si in mod gratuit:
1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.
Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
La cererea participantilor persoane fizice, in scris pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:
1. sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
3. sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor si pot fi transferate ulterior catre operatori sau parteneri din strainatate ai SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION S.R.L. in scopul stocarii lor pe server si trimiterii informatiilor solicitate de participant.
Participantii persoane fizice au posibilitatea sa aleaga daca vor sa primeasca informatii cu privire la alte produse ale companiei SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (telefon, SMS, e-mail, posta, etc.), atat despre promotia actuala cat si despre actiunile desfasurate in viitor.

8. LITIGII
In cazul unor potentiale conflicte aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane din Bucuresti.

9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei promotionale, dar nu inainte de a informa publicul, in cazul in care, din motive obiective si independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Campaniei promotionale nu ar mai fi posibila.
Intr-un astfel de caz, Organizatorul se obliga sa informeze partenerii distribuitori de incetarea Campaniei, urmand ca acestia sa inlature orice material de informare catre potentialii cumparatori.

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.samus.ro incepand cu data de 01 Iunie 2019. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul www.samus.ro sau prin intermediul partenerilor SC SMART ELECTRO-DISTRIBUTION SRL participanti la Campanie.

Ultima actualizare: 30.05.2019