Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Gorenje Frigorifice - 5 ani garantie - Rombiz

Organizatorul campaniei promoționale “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.”, este S.C. Gorenje Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 6B, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/10442/2003, avand CUI RO 15637827, reprezentata legal de Slobodan Vukša in calitate de Director General, denumita in continuare Organizator, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) sub nr. 288809/07.12.2011.

 

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislației aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.gorenje.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui participant incepand cu data de 01.06.2017.

 

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

S.C. Gorenje Romania S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarile pe website-ul www.gorenje.ro

 

 1. ARIA DE DESFASURARE:

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

 

 1. PARTICIPANTI:

La campania promotionala “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.” au dreptul sa participe atat persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani si cu domiciulul stabil in Romania, cat si persoanele juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul Romaniei. Promotia se aplica numai pentru produsele achizitionate in perioada 01.06.201731.08.2017, din toate magazinele partenere de pe teritoriul Romaniei.

 

 1. PERIOADA CAMPANIEI:

Actiunea promotionala se desfasoara in perioada 01.06.201731.08.2017, in magazinele distribuitorilor care comercializeaza produsele electrocasnice Gorenje.

 

Gorenje Romania va oferi 5 ani garantie (2 ani garantie standard + 3 ani extra-garantie) pentru urmatoarele categorii de produse:

 • APARATURA FRIGORIFICA GORENJE CU TEHNOLOGIE NO FROST
 • CONGELATOARELE GORENJE.

 

Orice achizitie facuta dupa aceasta perioada nu va fi luata in considerare de catre organizator la acordarea garantiei suplimentare. Neactivarea garantiei extinse in termen de 21 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE:

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse dintre cele mentionate la Articolul 5 - nu exista limita de numar de produse si de participari.

 

 1. PRODUSE PARTICIPANTE:

In aceasta promotie produsele eligibile sunt reprezentate de APARATURA FRIGORIFICA GORENJE CU TEHNOLOGIE NO FROST si CONGELATOARELE GORENJE.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

In perioada 01.06.201731.08.2017, la achizitionarea unui produs Gorenje din categoriile mentionate mai sus, vom acorda 5 ani garantie (2 ani garantie standard +3 ani extra-garantie). Extra-garantia va fi valabila cu conditia activarii acesteia conform indicatiilor din formularul de 5 ani garantie.

 

MECANISMUL PENTRU ACTIVAREA EXTRA-GARANTIEI:

Pentru activarea si inregistrarea extra-garantiei trebuie:

 • sa sunati la numarul service-ului autorizat, in cazul in care nu aveti acces la internet: tel. 0344403030 / 0755023790 si sa oferiti cateva informatii suplimentare (conform formularului de inregistrare comunicat in cadrul acestui regulament). In urma apelului telefonic veti primi un numar de inregistrare care trebuie notat pe certificatul de garantie, in limba romana, al produsului;
 • sa transmiteti prin fax la numarul service-ului autorizat: 0244514486 informatiile conform formularului de inregistrare comunicat in cadrul acestui regulament

Neactivarea garantiei extinse in termen de 21 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului duce la pierderea acesteia iar, in acest caz, ramane valabila numai garantia standard de 2 ani.

 

Toate conditiile aferente garantiei de 2 ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul extra-garantiei.

 

Extra-garantia este valabila numai dupa inregistrare, pe baza facturii si a certificatului de garantie Gorenje. Pentru a beneficia de oferta de extra-garantie, cumparatorul trebuie sa pastreze certificatul de garantie si factura de achizitie a produsului in original, pe toata perioada celor 5 ani de garantie (2 ani garantie standard + 3 ani extra-garantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada promotiei.

 

Gorenje Romania isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, aducand la cunostinta publicului modificarile operate. Regulamentul acestei campanii, impreuna cu formularul de inregistrare online vor fi publicate pe www.gorenje.ro si sunt gratuite.

 

 1. CONDITII DE VALIDARE:

Pentru ca organizatorul sa acorde garantia extinsa pentru produsul achizitionat, cumparatorul trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile de participare prevazute la Art. 4.
 2. Sa achizitioneze unul dintre produsele mentionate la Art. 5.
 3. Sa inregistreze extra-garantia urmand conditiile precizate la Art. 6.
 4. Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc.

 

Garantia extinsa nu se va acorda daca nu sunt indeplinite conditiile de mai sus.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI:

Prin participarea la campania “5 ANI GARANTIE. PENTRU CA STIM CE FACEM.”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 1. RESPONSABILITATE:

S.C. Gorenje Romania S.R.L. va acorda garantie extinsa in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Prin completarea formularelor participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Prin participarea la aceasta campanie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001. La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris pe adresa S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., Calea Floreasca nr. 175, etaj 6B, sector 1, Bucuresti, Organizatorul se obliga:

Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an.

Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Prin furnizarea datelor cu caracter personal, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord cu inregistrarea datelor cu caracter personal in baza de date a societatii S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L., in vederea participarii la aceasta actiune.

 

Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor si pot fi transferate ulterior catre operatori sau parteneri din strainatate ai S.C. GORENJE ROMANIA S.R.L. in scopul stocarii lor pe server si trimiterii informatiilor solicitate de participant.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila sau, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 1. PREVEDERI FINALE

Daca Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit conditiile de participare stipulate in Regulament isi rezerva dreptul de a suspenda oricand dreptul si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara alta despagubire sau plati.

 

Participantilor la promotie nu le sunt impuse niciun fel de plati directe sau indirecte suplimentare.

Ultima actualizare: 15.11.2019